Video giới thiệu về trường nhật ngữ Kamiyama

10/07/2018 Admin


Học viện Nhật ngữ Kamiyama nằm ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi. Đây là một nơi lý tưởng cho sinh viên quốc tế. Dưới đây là video giới thiệu về trường. Các em có thể hiểu thêm nhiều về ngôi trường này thông qua video. Các em có thể tham khảo bài viết về trường nhật ngữ Kamiyama tại đây.

Xem thêm